ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Điền vào chỗ trống: 

  Nhà nước....... những thông tin làm tổn hại lợi ích quốc, phá hoại nhân cách, đạo đức và lối sống tốt đẹp của người Việt Nam.

  • A. không ủng hộ
  • B. giữ bí mật
  • C. nghiêm cấm
  • D. cấm tiết lộ
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nhà nước nghiêm cấm những thông tin làm tổn hại lợi ích quốc, phá hoại nhân cách, đạo đức và lối sống tốt đẹp của người Việt Nam.

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 15229

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1