AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quyền tự do ngôn luận được quy đinh trong: 

  • A. Hiến pháp và luật báo chí
  • B. Hiến pháp và Luật truyền thông
  • C. Hiến pháp và bộ luật hình sự
  • D. Hiến pháp và bộ luật dân sự

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>