ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Những việc làm nào sau đây cần bị phê phán: 

  • A. Tuyên truyền để phòng chống tệ nạn xã hội
  • B. Đưa thông tin sai sự thật để bôi nhọ người khác
  • C. Tuyên truyền, vận động để nhân dân không tin vào mê tín dị đoan
  • D. Tuyên tuyền đoàn kết trong nhân dân
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Những việc làm cần bị phê phán: Đưa thông tin sai sự thật để bôi nhọ người khác

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 15230

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1