ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

  Quả nặng đứng yên. Nó chịu tác dụng đổng thời của hai lực là lực đàn hổi và………………………..  

  • A.  trọng lực 
  • B. lực đàn hồi 
  • C. dãn ra
  • D. cân bằng lẫn nhau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Quả nặng đứng yên. Nó chịu tác dụng đồng thời của hai lực là lực đàn hồi và trọng lực.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 42253

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF