AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Diện tích tự nhiên của Nhật Bản là

  • A. 338 nghìn km2
  • B. 378 nghìn km2
  • C. 387 nghìn km2
  • D. 738 nghìn km2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA