YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Để thực hiện thao tác thay thế, em chọn lệnh nào?

  • A. File/Replace
  • B. View/Replace
  • C. Edit/Replace
  • D. Edit/Find

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Để thực hiện thao tác thay thế chọn Edit/Replace

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 5634

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF