AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Công cụ nào trong chương trình soạn thảo văn bản Word cho phép tìm nhanh các cụm từ trong văn bản và thay thế cụm từ đó bằng một cụm từ khác?

  • A. Lệnh Find trong bảng chọn Edit
  • B. Lệnh Find and Replace… trong bảng chọn Edit
  • C.  Lệnh Replace trong bảng chọn Edit
  • D. Lệnh Search trong bản chọn File

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>