YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Để mở tệp văn bản có sẵn trong máy, em sử dụng lệnh nào?

  • A. File/Copy
  • B. File/New
  • C. File/Save
  • D. File/Open

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Để mở tệp văn bản có sẵn trong máy sử dụng lệnh File/Open

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 5837

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON