YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm Hạt trần tiến hóa hơn Dương xỉ là

  • A. có thân gỗ
  • B. cơ quan sinh sản là túi bào tử
  • C. sinh sản bằng bào tử
  • D. cơ quan sinh sản là nón

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 80405

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON