ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Công thức lưu thông hàng hóa khi tiền làm môi giới trong trao đổi là:

  • A. T - H – T
  • B. T - H - T
  • C. H - T – H
  • D. Cả a và b

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Công thức lưu thông hàng hóa khi tiền làm môi giới trong trao đổi là H - T – H.

  Đáp án C.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 9977

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON