• Câu hỏi:

  Công dụng của gương là: 

  • A. Dùng để soi và trang trí, tạo vẻ đẹp cho căn phòng.
  • B. Tạo cảm giác căn phòng rộng rãi và sáng sủa hơn.
  • C. Đáp án A và B
  • D. Đáp án A hoặc B

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  Công dụng của gương:

  • Soi, trang trí taọ vẻ đẹp cho căn phòng

  • Tạo cảm giác căn phòng rộng rãi, sáng sủa hơn.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC