AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau:

  • A. Số 0 là bội của mọi số nguyên khác 0
  • B. Các số 1 và -1 là ước của mọi số nguyên
  • C. Số 0 là ước của mọi số nguyên
  • D. 9 là bội của 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>