YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau

  • A. Nếu \(\overrightarrow n \) có giá song song với mặt phẳng \(\left( \alpha  \right)\)thì \(\overrightarrow n \) là một vector pháp tuyến của mặt phẳng \(\left( \alpha  \right)\).
  • B. Nếu \(\overrightarrow n \)  là một vector pháp tuyến của mặt phẳng \(\left( \alpha  \right)\) thì\(k\overrightarrow a \,\,\left( {k \ne 0} \right)\) cũng là một vector pháp tuyến của \(\left( \alpha  \right)\).
  • C. Nếu mặt phẳng \(\left( \alpha  \right)\) có cặp vector chỉ phương \(\left\{ {\overrightarrow a ;\overrightarrow b } \right\}\) và nhận \(\overrightarrow n \)  làm vector pháp tuyến thì \(\overrightarrow n .\overrightarrow a  = 0\) và \(\overrightarrow n .\overrightarrow b  = 0.\)
  • D. Một mặt phẳng có vô số cặp vector chỉ phương.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 79995

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON