YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Chọn câu trả lời đúng nhất. Giá trị của: \(P = 2001 - \left( {53 + 1579} \right) - \left( { - 53} \right)\)

  • A. là số nguyên âm
  • B. là số nguyên dương
  • C. là số nhỏ hơn -2
  • D. là số nhỏ hơn 100

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(\begin{array}{l}
  P = 2001 - \left( {53 + 1579} \right) - \left( { - 53} \right)\\
   = 2001 - 53 - 1579 + 53\\
   = \left( {2001 - 1579} \right) - \left( {53 - 53} \right)\\
   = 422 - 0\\
   = 422
  \end{array}\)

  Do đó P là một số nguyên dương

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 47140

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON