• Câu hỏi:

  Cho tứ diện ABCD Gọi E, F lần lượt là trung điểm của các cạnh AC và BC. Trên mặt phẳng BCD lấy một điểm Mtùy ý (điểm Mcó đánh dấu tròn như hình vẽ). Nêu đầy đủ các trường hợp (TH) để thiết diện tạo bởi mặt phẳng (MEF) với tứ diện ABCD là một tứ giác?

  • A. TH1
  • B. TH1, TH2
  • C. TH2, TH3
  • D. TH2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Để thiết diện tạo bởi mặt phẳng (MEF) với tứ diện ABCD là một tứ giác khi MFcắt BD Vậy ta có TH2, TH3.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC