AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho số tự nhiên có 4 chữ số 8753. Phát biểu nào sau đây là sai?

  • A. Chữ số hàng chục là 5
  • B. Số trăm là 87
  • C. 8753 = 8000 + 700 + 50 +3
  • D. Là số tự nhiên lón nhất có 4 chữ số

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>