YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho hình vẽ

  Đường thẳng xx' cắt đoạn thẳng nào?

   

  • A. AB
  • B. OA
  • C. OB
  • D. Cả 3 đáp án trên 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Quan sát hình vẽ ta có: 
  Đường thẳng xx' cắt đoạn thẳng OA tại O 
  Cắt đoạn thẳng OB tại O 
  Cắt đoạn thẳng AB tại M 
  Vậy đường thẳng xx' cắt cả 3 đoạn thẳng OA, OB, AB 

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 48021

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON