• Câu hỏi:

  Cho hình vẽ dưới đây:

  Góc AEB là góc chung của những tam giác nào?

  • A. \(\Delta A{\rm{E}}B,\Delta ABD\)
  • B. \(\Delta A{\rm{E}}B,\Delta AED\)
  • C. \(\Delta A{\rm{E}}B,\Delta ABC\)
  • D. \(\Delta A{\rm{E}}B,\Delta AEC\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có các tam giác có chứa góc AEB là: \(\Delta A{\rm{E}}B,\Delta AED\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC