• Câu hỏi:

  Cho hai góc A, B bù nhau và \(\widehat A - \widehat B = {20^o}\). Số đo của góc A bằng:

  • A. \({100^o}\)
  • B. \({80^o}\)
  • C. \({55^o}\)
  • D. \({35^o}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hai góc A, B bù nhau nên ta có: \(\widehat A + \widehat B = {180^o}\) (1)

  Lại có \(\widehat A - \widehat B = {20^o}\) (2)

  Từ (2) suy ra \(\widehat A = {20^o} + \widehat B\)  thế vào (1) ta được 

  \(\begin{array}{l} {20^o} + \widehat B + \widehat B = {180^o}\\ 2\widehat B = {160^o}\\ \widehat B = {80^o} \end{array}\)

  Suy ra \(\widehat A = {20^o} + {80^o} = {100^o}\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC