YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho các thông tin sau:

  ⦁ các tế bào của phôi phân hóa tạo thành các cơ quan của sâu bướm

  ⦁ hợp tự phân chia nhiều lần để tạo phôi

  ⦁ ấu trùng trải qua nhiều lần lột xác trở thành con trưởng thành

  ⦁ ấu trùng có hình thái,  cấu tạo và sinh lý rất khác với con trưởng thành

  ⦁ sự khác biệt về hình thái và cấu tạo của ấu trùng giữa các lần lột xác là rất nhỏ

  ⦁ các tế bào của phôi phân hóa tạo thành các cơ quan của ấu trùng

  Thông tin đúng về biến thái hoàn toàn và biến thái không hoàn toàn là

  • A. biến thái hoàn toàn: (1), (3), (4) ; Biến thái không hoàn toàn: (1), (2), (5), (6)
  • B. biến thái hoàn toàn: (1), (2), (4) ; Biến thái không hoàn toàn: (2), (3), (5), (6)
  • C. biến thái hoàn toàn: (1), (5), (6) ; Biến thái không hoàn toàn: (1), (2), (3), (5)
  • D. biến thái hoàn toàn: (2), (4), (5) ; Biến thái không hoàn toàn: (1), (3), (4), (6)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 81426

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON