ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Cho biểu thức sau:

  (a mod 3 = 0) and (a mod 4 = 0)

  Số a nhận giá trị nào sau đây để biểu thức cho kết quả là TRUE?

  • A. 24
  • B. 16
  • C. 20
  • D. 15
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Số a nhận giá trị 24 để biểu thức cho kết quả là TRUE

  YOMEDIA

Vui lòng xem Đáp áp trong phần học của em!

Mã câu hỏi: 11561

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 14_1631286051.png
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)