• Câu hỏi:

  Cho biểu thức sau:

  (a mod 3 = 0) and (a mod 4 = 0)

  Số a nhận giá trị nào sau đây để biểu thức cho kết quả là TRUE?

  • A. 24
  • B. 16
  • C. 20
  • D. 15

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC