AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chất nào sau đây được dùng để khắc chữ lên thủy tinh?

  • A. HCl.   
  • B. HI.
  • C. HF. 
  • D. HBr.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Dựa vào phản ứng: SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H2O

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA