YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Chất nào sau đây có thể làm khô khí NH3 có lẫn hơi nước ? 

  • A. P2O5.   
  • B. H2SO4 đặc
  • C. CuO bột.   
  • D. NaOH rắn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 46152

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON