YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Chất lỏng dày được tìm thấy bên trong lục lạp là gì?

  • A. màng quang hợp
  • B. stroma
  • C. khí khổng
  • D. mesophyll

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chất lỏng trong lục lạp thực chất là tế bào chất của chúng, còn gọi là chất nền stroma.

  Đáp án B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 294274

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON