YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cây xương rồng, cành giao là loại thân nào sau đây?

  • A. Thân củ
  • B. Thân rễ
  • C. Thân mọng nước
  • D. Cả A, B, C đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cây xương rồng, cành giao là loại thân mọng nước.

  ⇒ Đáp án: C

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 14182

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA