• Câu hỏi:

  Cắm hoa trang trí tủ, kệ sách nên chọn:

  • A. Dạng thẳng, bình cao, ít hoa.  
  • B. Dạng toả tròn, bình thấp, nhiều hoa.
  • C. Dạng tỏa tròn, bình cao, nhiều hoa.      
  • D. Dạng nghiêng, bình cao, nhiều hoa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  • Dạng thẳng, bình cao, ít hoa.  

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC