AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cách khỏi động phần mềm Quan sát Trái Đất và các vì sao trong hệ Mặt Trời:

  • A. Nháy vào biểu tượng phần mềm Solar System 3D Siimulator trên màn hình
  • B. Nháy đúp vào biểu tượng phần mềm Solar System 3D Siimulator trên màn hình
  • C. Nháy đúp vào biểu tượng phần mềm Mario trên màn hình
  • D. Nháy vào biểu tượng phần mềm Mouse Skills trên màn hình 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>