YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Bộ phận điều khiển trong cơ chế duy trì cân bằng nội môi có chức năng?

  • A. Tiếp nhận kích thích từ môi trường và hình thành xung thần kinh.
  • B. Làm biến đổi điều kiện lí hoá của môi trường trong cơ thể.
  • C. Điều khiển hoạt động của các cơ quan bằng cách gửi đi các tín hiệu thần kinh hoặc hoocmôn.
  • D. Làm tăng hay giảm hoạt động trong cơ thể để đưa môi trường trong về trạng thái cân bằng và ổn định.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Điều khiển hoạt động của các cơ quan bằng cách gửi đi các tín hiệu thần kinh hoặc hoocmôn là chức năng của bộ phận điều khiển duy trì cân bằng nội môi trong cơ thể.

  → Đáp án: C

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 13487

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA