YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Biểu tượng của La Mã cổ đại là gì?

  • A. Quảng trường Rô-ma.
  • B. Đường Áp-pi-a.
  • C. Chữ cái La-tinh.
  • D. Chữ số La Mã.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Biểu tượng của La Mã cổ đại là Quảng trường Rô-ma.

  Đáp án A.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 331151

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON