YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Bản chất của nhà nước

  • A. Là sản phẩm của xã hội có giai cấp, do đó nhà nước bao giờ cũng mang tính chất giai cấp. 
  • B. Là bộ máy dùng để duy trì sự thống trị của giai cấp này đối với giai cấp khác.
  • C. Là bộ máy cưỡng chế và đàn áp đặc biệt của giai cấp này đối với giai cấp khác.
  • D. A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Bản chất của nhà nước: 

  + Là sản phẩm của xã hội có giai cấp, do đó nhà nước bao giờ cũng mang tính chất giai cấp. 

  + Là bộ máy dùng để duy trì sự thống trị của giai cấp này đối với giai cấp khác.

  + Là bộ máy cưỡng chế và đàn áp đặc biệt của giai cấp này đối với giai cấp khác.

  Đáp án D.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 12047

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA