• Câu hỏi:

  Bà Triệu hi sinh ở đâu

  • A. Hương Sơn - Hà Tĩnh
  • B. Hát Môn - Hải Dương
  • C. Yên Thế - Bắc Giang
  • D. Núi Tùng (Hậu Lộc - Thanh Hóa)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC