YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

   Tính khử của C thể hiện ở phản ứng 

  • A. 2C + Ca → CaC2            
  • B. C  +  2H2  →  CH4              
  • C. C + CO2 → 2CO                           
  • D. 3C + 4Al →  Al4C3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 48500

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON