YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

   Tại sao người ta nói “ Rừng cây như lá phổi xanh” của con người?

  • A. Vì cây xanh quang hợp lấy vào khí CO2 , nhả khí O2 vào không khí giúp con người hô hấp.
  • B. Vì cây xanh hô hấp hút vào khí O2 , nhả khí CO2 vào không khí.
  • C. Nhờ lá cây có tác dụng ngăn bụi, diệt vi khuẩn, giảm ô nhiễm môi trường.
  • D. A và C đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Những đặc điểm giúp rừng thành lá phổi của Trái đất:

  • Vì cây xanh quang hợp lấy vào khí CO2, nhả khí Ovào không khí giúp con người hô hấp.
  • Vì cây xanh hô hấp hút vào khí O2, nhả khí CO2 vào không khí.

  • Nhờ lá cây có tác dụng ngăn bụi, diệt vi khuẩn, giảm ô nhiễm môi trường.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 9907

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON