YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

   Một khung dây dẫn hình chữ nhật có kích th­ước 3 cm x 4 cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ  B. Vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung một góc 300. Từ thông qua khung dây dẫn đó là 3.10-7 WB. Cảm ứng từ 

  • A. 2,9.10-4 T.      
  • B. 2,9.10-8 T.          
  • C. 5.10-4 T.         
  • D. 5.10-8 T

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 97611

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON