Trắc nghiệm Vật lý 6 Bài 26 Sự bay hơi và sự ngưng tụ

5 trắc nghiệm 5 bài tập SGK
Bài tập trắc nghiệm Vật lý 6 Bài 26 về Sự bay hơi và sự ngưng tụ online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):