Đức Mạnh's Profile

Đức Mạnh

Đức Mạnh

27/11/2003

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

  • Đức Mạnh đã đặt câu hỏi: Giúp mình vs mình đang gấp... Cách đây 3 tuần

    hai vòi nước cùng chảy vào một bể thì sau 4h48p thì đầy nc . Nếu chảy cùng một thời gian như nhau thì lượng nước hai vòi bằng 2/3 của lượng nước vòi 1 chảy đc.hỏi nếu chảy riêng thì sau bao lâu sễ đầy bình???

  • Đức Mạnh đã đặt câu hỏi: Giúp mình vs mình đang gấp... Cách đây 3 tuần

    hai vòi nước cùng chảy vào một bể thì sau 4h48p thì đầy nc . Nếu chảy cùng một thời gian như nhau thì lượng nước hai vòi bằng 2/3 của lượng nước vòi 1 chảy đc.hỏi nếu chảy riêng thì sau bao lâu sễ đầy bình???