Đỗ Quang Duy's Profile

Đỗ Quang Duy

Đỗ Quang Duy

24/05/2003

Số câu hỏi 8
Số câu trả lời 2
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (34)

 • Đỗ Quang Duy đã đặt câu hỏi: giupminnha Cách đây 1 ngày

  Cho hệ phương trình: {xy=13x+2y=m{x−y=13x+2y=m (m là tham số)

  a) Giải hệ phương trình khi m=4

  b) Tìm m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất thỏa mãn xy=34

 • Đỗ Quang Duy đã đặt câu hỏi: giupmiknha Cách đây 3 ngày

  Cho a,b là 2 số thực thỏa mãn a^b^= a + b + ab. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: M=a^b^2000

 • Đỗ Quang Duy đã đặt câu hỏi: Xác suất!!! Cách đây 4 ngày

  Gọi S là tập hợp các số tự nhiên có 4 chữ số đuợc lập từ {1,2,3,4,5,6,7,8,9}. Tìm xác suất để tìm được số chia hết cho 15

 • Đỗ Quang Duy đã đặt câu hỏi: hình nón 12 Cách đây 4 ngày

  Cho hình nón đỉnh S và đáy là hình tròn tâm O. Mặt phẳng (a) đi qua đỉnh, cắt đáy theo một dây cung AB, sao cho AOB= 60 độ và mặt phẳng (a) hợp với mặt phẳng chứa đáy một góc 30 độ.

  a. tính góc ASB

  b. cho diện tích của tam giác SAB=b. tính diện tích xung quanh của hình nón

 • Đỗ Quang Duy đã đặt câu hỏi: phương trình Cách đây 4 ngày

  tìm m để phương trình (m-1)x2 - (2m+3)x + m+ 10=0 có 2 nghiệm phân biệt x1,x2 thoả (x1-x2)2 - 3x1 - 3x2=22