trương kim oanh's Profile

trương kim oanh

trương kim oanh

03/06/2000

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • trương kim oanh đã đặt câu hỏi: ai làm giúp mk câu này vs. thanks nhiều Cách đây 2 tuần

    cho hình hộp ABCD.A'B'C'D' có góc BCD= 60, BD= a căn 7, AC= a căn 3, AB>AD, góc giữa BD' và mp(ADD'A') BẰNG 30, tính thể tích hình hộp