Nguyễn Hải Yến's Profile

Nguyễn Hải Yến

Nguyễn Hải Yến

03/02/2000

THPT Nguyễn Hiền

Số câu hỏi 3
Số câu trả lời 2
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (5)

 • Nguyễn Hải Yến đã trả lời trong câu hỏi: Tìm m với yêu cầu bài toán ạ Cách đây 1 tháng

  em không hiểu vì sao khi x\in (0;\frac{\pi }{4})=> t \in (0;1) 

 • Nguyễn Hải Yến đã đặt câu hỏi: CHO XIN CÁI GIẢI THÍCH VS Cách đây 2 tháng

  Tìm m để hàm số f(x)=\frac{mx+9}{x+m} luôn nghịch biến trên khoảng (;1).

  • Tập xác định: D=R{m}

   Ta có: f'(x)=\frac{m^{2}+9}{(x+m)^{2}} để HS ngb trên khoảng (;1(=) y'<0

  • \left\{\begin{matrix} m^{2}-9<0 & \\ m \notin (-\infty ;1) & \end{matrix}\right.(=)\left\{\begin{matrix} -3<m<3 & \\m \epsilon\left ( 1;+\infty \right ) \ & \end{matrix}\right.=> 1<m<3

  • EM KHÔNG HIỂU CHỖ TẠI SAO m \notin (-\infty ;1) . CHO EM XIN CÁI GIẢI THÍCH!!

 • Nguyễn Hải Yến đã đặt câu hỏi: Ngu dạng chứa ẩn qá T.T HELP HElp Cách đây 2 tháng

  Tìm m để HS y= -\frac{2}{3}x^{3}+\left ( m+1 \right )x^{2}+2mx+5 đb trên \left ( 0;2 \right )

 • Nguyễn Hải Yến đã trả lời trong câu hỏi: em không biết làm bài này HELP!! ME Cách đây 2 tháng

  m=0 => y'=2x-2 \geqslant 0 , \veebar x \epsilon \left \lfloor 2; +vc\left ) 

  => HS luôn đb trên \left \lfloor 2; +vc\left ) 

  m = 0 vẫn đc mà , đúng k ạ??

 • Nguyễn Hải Yến đã đặt câu hỏi: em không biết làm bài này HELP!! ME Cách đây 2 tháng

  Tìm m y= \frac{1}{3}mx{3} - \left ( m-1\right ) x{2} +\left ( m-2 \right )x+ \frac{1}{3} đồng biến trên \left \lfloor 2 ;+vc\ \right )