AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Người ta ném một vật theo phương nằm ngang từ một độ cao nào đó cách mặt đất. Thế năng và động năng của vật thay đổi như thế nào từ lúc ném đến lúc vật chạm đất? 

  • A. Thế năng tăng dần, động năng giảm dần
  • B. Thế năng giảm dần, động năng tăng dần
  • C. Thế năng không đổi, động năng tăng dần
  • D. Thế năng giảm dần, động năng không đổi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Thế năng giảm dần, động năng tăng dần

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>