ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập C4 trang 50 SGK Vật lý 8

Giải bài C4 tr 50 sách GK Lý lớp 8

Dựa vào các câu trả lời trên, hãy chọn từ thích hợp cho các ô trống của kết luận sau: dùng ròng rọc động được lợi hai lần về.. (1)… thì lại thiệt hai lần về…(2)… nghĩa là không được lợi gì về..(3)…

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

(1)  Lực.

(2)  Đường đi.

(3) Công.

 

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C4 trang 50 SGK Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1