ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 26.4 trang 72 SBT Vật lý 8

Bài tập 26.4 trang 72 SBT Vật lý 8

Dùng một bếp dầu hỏa để đun sôi 2 lít nước từ 15oC thì mất 10 phút. Hỏi mỗi phút phải dùng bao nhiêu dầu hỏa? Biết rằng chỉ có 20% nhiệt lượng do dầu hỏa tỏa ra làm nóng nước.

Lấy nhiệt dung riêng của nước là 4190J/kg.K và năng suất tỏa nhiệt của dầu hỏa là 44.106 J/kg. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước

Q = m1C1(t2 - t1) = 2.4190.(100 - 15) = 712 300J

Nhiệt lượng do bếp dầu tỏa ra:

 \({Q_{tp}} = \frac{{100Q}}{{40}} = 1780750J\)

Nhiệt lượng này do dầu cháy trong 10 phút tỏa ra.

Vậy khối lượng do dầu dầu cháy trong 10 phút là:

\(m = \frac{{{Q_{tp}}}}{q} = \frac{{1780.750}}{{{{46.10}^6}}} \approx 0,0387kg\)

Lượng dầu cháy trong 1 phút:

m’ = 0,00387kg ≈ 4g

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26.4 trang 72 SBT Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)