ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 26.10 trang 73 SBT Vật lý 8

Bài tập 26.10 trang 73 SBT Vật lý 8

Khi dùng lò hiệu suất H1 để làm chảy một lượng quặng, phải đốt hết m1 kilôgam nhiên liệu có năng suất tỏa nhiệt q1. Nếu dùng lò có hiệu suất H2 để làm chảy lượng quặng trên, phải đốt hết m2 = 3.m1 kilôgam nhiên liệu có năng suất tỏa nhiệt q2 = 0,5.q1. Công thức quan hệ giữa H1 và H2 là

A. H1 = H2

B. H= 2H2

C. H1 = 3H2

D. H1 = 1,5H

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn D.

Ta có:

\(\begin{array}{*{20}{c}} {}&{{H_1} = \frac{{{Q_{ci}}}}{{{Q_{tp1}}}} = \frac{{{Q_{ci}}}}{{{m_1}{q_1}}}}\\ {}&\begin{array}{l} {H_2} = \frac{{{Q_{ci}}}}{{{Q_{tp2}}}} = \frac{{{Q_{ci}}}}{{{m_2}{q_2}}}\\ = \frac{{{Q_{ci}}}}{{3{m_1}.0,5{q_1}}} = \frac{{{Q_{ci}}}}{{1,5{m_1}{q_1}}} = \frac{{{H_1}}}{{1,5}} \end{array}\\ {}&{ \Rightarrow {H_1} = 1,5{H_2}} \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26.10 trang 73 SBT Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)