YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5 trang 147 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 5 trang 147 SGK Vật lý 11 nâng cao

Đoạn dòng điện MN đặt trong từ trường đều như hình 28.3. Đoạn dòng điện và các đường sức từ đều nằm trong mặt phẳng hình vẽ. Cho biết cảm ứng từ bằng 0,5T, MN dài 6cm và cường độ dòng điện qua MN bằng 5A.

bài 28 cảm ứng từ định luật am-pe SGK Vật lí 11 Nâng cao

a) Hãy dùng các ký hiệu ☉ hay ⊗ để chỉ chiều của lực từ tác dụng lên đoạn dòng điện MN.

b) Tính góc hợp bởi MN và vecto cảm ứng từ. Cho biết lực từ tác dụng lên đoạn dòng điện bằng 0,075N. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Theo quy tắc bàn tay trái, lực từ tác dụng lên đoạn dây MN có chiều hướng từ trước ra sau mặt phẳng tờ giấy.

Điền kí hiệu: ⊗

bài 28 cảm ứng từ định luật am-pe SGK Vật lí 11 Nâng cao

b) Ta có, Lực từ tác dụng lên đoạn dây có dòng điện đó được tính bởi công thức: 

\(\begin{array}{l} F = BIl\sin \alpha \\ \Rightarrow {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \sin \alpha = \frac{F}{{BIl}} = \frac{{0,075}}{{0,{{5.5.6.10}^{ - 2}}}} = 0,5\\ \Rightarrow {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \alpha = {30^o} \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 147 SGK Vật lý 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF