Thọ Iyasuô's Profile

Thọ Iyasuô

Thọ Iyasuô

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Thọ Iyasuô đã đặt câu hỏi: giúp e giải chi tiết câu này với Cách đây 4 tháng

    Một bộ nguồn có ba nguồn giống nhau mắc nối tiếp. Mạch ngoài là một điện trở không đổi. Nếu đảo hai cực của một nguồn thì