ADMICRO

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 Trường THPT Vọng Thuê năm học 2017 - 2018 có đáp án chi tiết

Tải về

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 11 năm 2017 sau đây gồm phần trắc nghiệm và tự luận có đáp án chi tiết sẽ giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo chuẩn bị thật tốt cho bài thi học kỳ 1 sắp tới.

 
 
YOMEDIA

     SỞ GD & ĐT AN GIANG                                     ĐỀ THI HỌC KI1 1 MÔN TOÁN LỚP 11

TRƯỜNG THPT VỌNG THÊ                                                   Năm học: 2017 – 2018

                                                                                                      Thời gian làm bài: 90 phút

                                                                                                                           

       Mã đề: 001

Phần A. Trắc nghiệm (8 điểm)

Câu 1. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Hàm số \(y = \cos x\) là hàm số lẻ.                   

B. Hàm số \(y = \cos x\) có chu kì tuần hoàn là  

C. Hàm số \(y = \cos x\) có tập giá trị     

D. Hàm số \(y = \cos x\)có tập xác định

Câu 2. Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) xác định trên \(R\backslash \left\{ {\frac{\pi }{2} + k\pi ,k \in Z} \right\}\) và có đồ thị như ở hình vẽ dưới đây. Hỏi hàm số \(y = f\left( x \right)\) là hàm số nào trong các hàm số sau đây?

      A.  \(y = \cos x\)                 B. \(y = sin x\)                    C.  \(y = tan x\)               D. \(y = cot x\)

Câu 3. Tìm tập xác định của hàm số \(y = \frac{{2\cos x + 1}}{{\sin x - 1}}\) .

    A. \(D = R\backslash \left\{ {\frac{\pi }{2} + k2\pi ,k \in Z} \right\}.\)                            B. \(D = R\backslash \left\{ { - \frac{{2\pi }}{3} + k2\pi ;\frac{{2\pi }}{3} + k2\pi ,k \in Z} \right\}.\)          

    C. \(D = R\backslash \left\{ { - \frac{\pi }{2} + k2\pi ,k \in Z} \right\}.\)                        D. \(D = R\backslash \left\{ {\frac{\pi }{2} + k\pi ,k \in Z} \right\}.\)

Câu 4. Gọi giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số \(y = \sin \frac{x}{4} - \sqrt 3 \cos \frac{x}{4} - 7\) lần lượt là  m và M. Tính giá trị biểu thức \(P = m + M.\)

    A.  \(P=4\)           B. \(P=-14\)                      C. \(P=1\)                    D. \(P=1\)

Câu 5. Tìm công thức nghiệm của phương trình \(\sin x = \sin {\beta ^ \circ }\) trong các công thức nghiệm sau đây.

   A.  \(\left[ \begin{array}{l}
x = {\beta ^ \circ } + k{180^ \circ }\\
x = {180^ \circ } - {\beta ^ \circ } + k{180^ \circ }
\end{array} \right.,k \in Z.\)                              B. \(\left[ \begin{array}{l}
x = {\beta ^ \circ } + k{360^ \circ }\\
x =  - {\beta ^ \circ } + k{360^ \circ }
\end{array} \right.,k \in Z.\)

  C.   \(\left[ \begin{array}{l}
x = {\beta ^ \circ } + k{180^ \circ }\\
x =  - {\beta ^ \circ } + k{180^ \circ }
\end{array} \right.,k \in Z.\)                                        D. \(\left[ \begin{array}{l}
x = {\beta ^ \circ } + k{360^ \circ }\\
x = {180^ \circ } - {\beta ^ \circ } + k{360^ \circ }
\end{array} \right.,k \in Z.\)

Câu 6. Giải phương trình  \(\tan \left( {x + {{30}^ \circ }} \right) = \sqrt 3 .\)

   A.  \(x = {30^ \circ } + k{180^ \circ },k \in Z.\)                                           B.   \(x = {60^ \circ } + k{180^ \circ },k \in Z.\)  

   C. \(x = {60^ \circ } + k{360^ \circ },k \in Z.\)                                        D. \(x = {30^ \circ } + k{360^ \circ },k \in Z.\)

Câu 7. Tìm tất cả các giá trị của \(\sin 3x - 3m + 2 = 0\) để phương trình  có nghiệm.

   A. \( - 1 \le m \le 1.\)        B. \( - \frac{1}{3} \le m \le \frac{5}{3}.\)          C. \(\frac{1}{3} \le m \le 1.\)          D. \( - 1 < m < 1.\)

Câu 8. Giải phương trình  \(2{\sin ^2}x + 5\sin x + 2 = 0.\)

   A.   \(\left[ \begin{array}{l}
x =  - \frac{\pi }{6} + k\pi \\
x = \frac{{7\pi }}{6} + k\pi 
\end{array} \right.,k \in Z.\)                                              B. \(\left[ \begin{array}{l}
x = \frac{\pi }{6} + k2\pi \\
x = \frac{{5\pi }}{6} + k2\pi 
\end{array} \right.,k \in Z.\)    

   C. \(\left[ \begin{array}{l}
x =  - \frac{\pi }{6} + k2\pi \\
x = \frac{{7\pi }}{6} + k2\pi 
\end{array} \right.,k \in Z.\)                                              D.   \(\left[ \begin{array}{l}
x = \frac{\pi }{6} + k\pi \\
x = \frac{{5\pi }}{6} + k\pi 
\end{array} \right.,k \in Z.\)

----Để xem tiếp nội dung vui lòng xem online hoặc tải về----

Trên đây là phần trích dẫn đề thi hoc kỳ 1 môn Toán lớp 11. Để xem chi tiết nội dung đề thi, quý thầy cô cùng các em học sinh có thể chọn chức năng xem trực tuyến hoặc tài về máy. Ngoài ra, quý thầy cô và các em học sinh có thể tham khảo thêm Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán 11 có đáp án chi tiết Trường THPT Xuân Hòa năm học 2017 - 2018 có đáp án chi tiết  

 

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)