ON
ADMICRO

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 Trường THPT Phước Vĩnh năm học 2018 - 2019

Tải về
VIDEO_3D

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 11 Trường THPT Phước Vĩnh năm học 2018 - 2019 sau đây gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em ôn tập chuẩn bị thật tốt cho bài thi học kì 1 môn Toán lớp 11 sắp tới.

Chúc các em học tập thật tốt!

 
 
YOMEDIA

SỞ GD&ĐT BÌNH DƯƠNG

TRƯỜNG THPT PHƯỚC VĨNH

( ĐỀ CHÍNH THỨC)

(Đề thi có 03 trang)

KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019

MÔN TOÁN – Khối lớp 11

Thời gian làm bài : 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

 

Mã đề 140

                                                                                                                                            

Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ...................

I.PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Cho các số 1, 2, 3, 4, 5, 8. Từ các số trên có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau.

A. 120                                 B. 180                                C. 280                                   D. 216

Câu 2. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành tâm O. Gọi E, F lần lượt là trung điểm của cạnh SB, SC. Chọn mệnh đề đúng:

A. (OEF) // (SAB)                B. (OEF) // (SAD)               C. (OEF) // (ABCD)              D. (OEF) // (SBC)

Câu 3. Phép tịnh tiến theo \(\overrightarrow v \) biến đường thẳng (d) thành (d’) khi đó

A. d’ \( \equiv \) d                                                                       B. d’ // d hoặc d’ d.

C. d’ // d.                                                                       D. d’ cắt d.

Câu 4. Cho hai đường thẳng a và b chéo nhau. Có bao nhiêu mặt phẳng chứa a và song song b?

A. 1                                                                                B. Vô số

C. Không có mặt phẳng nào                                          D. 2

Câu 5. Nghiệm của phương trình lượng giác: \(2{\sin ^2}x - 3\sin x + 1 = 0\) thỏa điều kiện \(0 \le x < \frac{\pi }{2}\) là:

A. \(x = \frac{\pi }{3}\)                             B. \(x = \frac{\pi }{2}\)                             C. \(x = \frac{\pi }{6}\)                               D. \(x = \frac{5\pi }{6}\)

Câu 6. Một tổ học sinh có 7 nam và 3 nữ. Chọn ngẫu nhiên 3 người. Tính xác suất sao cho 3 người được chọn không có nữ nào:

A.  \(\frac{7}{{24}}\)                                B.  \(\frac{1}{8}\)                                 C.  \(\frac{7}{{10}}\)                                  D. \(\frac{3}{7}\)

Câu 7. Hệ số của số hạng chứa  trong khai triển biểu thức  bằng?

A. - 960                              B. 180                                C.   - 720                             D. 3360

Câu 8. Gieo một đồng tiền cân đối và đồng chất bốn lần. Xác suất để cả bốn lần xuất hiện mặt sấp là:

A. \(\frac{6}{{16}}\)                                 B. \(\frac{4}{{16}}\)                                 C.  \(\frac{1}{{16}}\)                                   D. \(\frac{2}{{16}}\) 

Câu 9. Nghiệm đầy đủ của phương trình \(\cos \left( {x - {{30}^0}} \right) = \sin 2x\) là

A. \(x = {30^0} + k{120^0}{\rm{ }} \vee {\rm{ }}x = {50^ \circ } - k{360^0}\left( {k \in Z} \right)\)             B. \(x = {30^0} + k{360^0}{\rm{ }} \vee x = {60^ \circ } - k{360^0}\left( {k \in Z} \right)\)

C. \(x = {40^0} + k{120^0}{\rm{ }} \vee {\rm{ }}x = {60^ \circ } - k{360^0}\left( {k \in Z} \right)\)             D. \(x = {60^ \circ } - k{360^0}\left( {k \in Z} \right)\)

Câu 10. Điều kiện để phương trình \(a.\sin x + b.\cos x = c\) có nghiệm là:

A. a2 + b2 < c2                     B. a2 + b2 \( \ge \) c2                   C. a2 + b2 > c2                       D. a2 + b2 \( \le \)  c2

Câu 11. Trên giá sách có 4 quyển sách Toán, 3 quyển sách Lý, 2 quyển sách Hóa. Lấy ngẫu nhiên 3 quyển sách. Khi đó, xác suất để sách Toán luôn được lấy là

A. \(\frac{2}{7}\)                                   B. \(\frac{5}{42}\)                                C.  \(\frac{1}{21}\)                                  D. \(\frac{37}{42}\)

Câu 12. Gọi S là tổng tất cả các nghiệm của phương trình \(\sin \left( {2x + {{15}^ \circ }} \right) - \cos x = 0\) trên khoảng \(\left( {{0^0};{{360}^ \circ }} \right)\). Khi đó, S bằng

A.  \(75^0\)                                B.  \(555^0\)                            C.  \(355^0\)                               D. \(455^0\)

----Để xem tiếp nội dung vui lòng xem online hoặc tải về----

Trên đây là phần trích dẫn đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 11 Trường THPT Phước Vĩnh năm học 2018 - 2019. Để xem chi tiết nội dung đề thi, quý thầy cô cùng các em học sinh có thể chọn chức năng xem trực tuyến hoặc tài về máy.

 

 

 


ERROR:index hoc247netdocument: query error: no field 'topic' found in schema

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 1627632628.png
      [banner_link] => https://smartpro.vn/vong-quay-may-man.html
      [banner_startdate] => 2021-08-02 06:08:00
      [banner_enddate] => 2021-08-18 06:42:00
      [banner_type] => 2
    )

)