YOMEDIA

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 Trường THPT Phước Thạnh năm 2017 có đáp án chi tiết

Tải về

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 11 năm 2017 sau đây gồm phần trắc nghiệm và tự luận có đáp án chi tiết sẽ giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo chuẩn bị thật tốt cho bài thi học kỳ 1 sắp tới.

 
 
YOMEDIA

SỞ GD  ĐT  TIỀN GIANG                                                       Đ  KIỂM TRA HỌC KỲ 1.

TRƯỜNG THPT PHƯỚC THẠNH                                          Môn: Toán -  Khối: 11

                  Năm học 2017 - 2018

  Mã đề 1                                                                   Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

                                        Ngày kiểm tra: 18/12/2017                

                            

      Đề kiểm tra có 03  trang.

I. Phần trắc nghiệm (7,0 điểm)

 Câu 1: Trong mặt phẳng Oxy ảnh A' của điểm A(-2;0) qua phép quay tâm O góc quay 90o có tọa độ là:

A. \(A'\left( {2;2} \right)\) .                    B.\(A'\left( {2;0} \right)\) .                    C. \(A'\left( {0;2} \right)\) .                    D. \(A'\left( {0; - 2} \right)\) .

Câu 2: Nghiệm của phương trình \(\sqrt 3 \sin x - \cos x = 2\) là:

A.\(x = \frac{{2\pi }}{3} + \frac{{k2\pi }}{3},k \in Z\)                                        B. \(x = \frac{\pi }{3} + k2\pi ,k \in Z\)

C.\(x = \frac{{2\pi }}{3} + k\pi ,k \in Z\)                                            D. \(x = \frac{{2\pi }}{3} + k2\pi ,k \in Z\)

Câu 3: Lớp 11A có 25 học sinh nam và 20 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một học sinh làm lớp trưởng ?

A. 25!+20! cách            B.   45! cách                     C.   45 cách                      D.   500 cách

Câu 4: Phương trình nào sau đây vô nghiệm ?

A. \(\cos x =  - \frac{3}{4}\)                 B.   \(\tan \left( {3x + \frac{\pi }{6}} \right) =  - 7\)   C.   \(\sin 3x = \frac{5}{3}\)                 D. \(\cot 2x = \frac{9}{5}\)

Câu 5: Tìm ảnh (C') của đường tròn \(\left( C \right):{x^2} + {y^2} - 2x - 4y + 1 = 0\) qua phép tịnh tiến theo vectơ \(\overrightarrow v  = \left( {2; - 5} \right)\).

A. \(\left( {C'} \right):{\left( {x - 4} \right)^2} + {\left( {y + 1} \right)^2} = 20\) .                         B. \(\left( {C'} \right):{\left( {x + 3} \right)^2} + {\left( {y - 3} \right)^2} = 4\) .

C. \(\left( {C'} \right):{\left( {x + 1} \right)^2} + {\left( {y + 7} \right)^2} = 6\) .                           D. \(\left( {C'} \right):{\left( {x - 3} \right)^2} + {\left( {y + 3} \right)^2} = 4\) .

Câu 6: Tìm số hạng đầu và cộng sai của cấp số cộng biết \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
{{u_2} + {u_5} - {u_7} = 1}\\
{{u_1} + {u_6} = 16}
\end{array}} \right.\)

A. \({u_1} = \frac{{171}}{{17}},d =  - \frac{{14}}{{17}}\) .   B. \({u_1} =  - \frac{{14}}{{17}},d = \frac{{171}}{{17}}\) .  C.\({u_1} = 2,d = 3\).             D. \({u_1} = 3,d = 2\) .

Câu 7: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của SA và SC. Đường thẳng IJ song song với đường thẳng nào?

A. BC.                             B. AC.                             C. SO.                             D. BD.

Câu 8: Cho dãy số \(\left( {{u_n}} \right)\) với \({u_n} = 2n + 1\). Tìm \({u_5}\)?

A. 11                               B. 2                                 C. 1                                 D. 3

Câu 9: Gieo con súc sắc một lần. Tính xác suất để con súc sắc xuất hiện mặt chấm lẻ.

A. \(\frac{1}{2}\)                                 B.  \(\frac{1}{3}\)                                 C.  \(\frac{2}{3}\)                                  D.  \(\frac{5}{6}\)

Câu 10: Có bao nhiêu cách chọn 5 học sinh từ 20 học sinh của lớp ?

A. 1860480 cách           B. 120 cách                    C. 15504 cách                D. 100 cách

----Để xem tiếp nội dung vui lòng xem online hoặc tải về----

Trên đây là phần trích dẫn đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 11. Để xem chi tiết nội dung đề thi, quý thầy cô cùng các em học sinh có thể chọn chức năng xem trực tuyến hoặc tài về máy. Ngoài ra, quý thầy cô và các em học sinh có thể tham khảo thêm một số đề thi khác tại website Hoc247.net

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)