YOMEDIA

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 Trường THPT Phan Ngọc Hiển năm học 2017 - 2018 có đáp án chi tiết

Tải về

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 11 năm 2017 sau đây gồm phần trắc nghiệm và tự luận có đáp án chi tiết sẽ giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo chuẩn bị thật tốt cho bài thi học kỳ 1 sắp tới.

 
 
YOMEDIA

SỞ GD & ĐT CÀ MAU

TRƯỜNG THPT Phan Ngọc Hiển

 

          ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 – 2018

Môn Toán – Khối 11

Thời gian làm bài: 90 phút; (Không kể thời gian giao đề)

 

 

Mã đề thi 132

     

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm)

Câu 1: Giải phương trình lượng giác \(4{\sin ^4}x + 12{\cos ^2}\;x - 7 = 0\)  có nghiệm:

A. \(x = \frac{\pi }{4} + k\pi ,\left( {k \in Z} \right)\) .                                            B. \(x =  - \frac{\pi }{4} + k\pi ,\left( {k \in Z} \right)\) .

C.\(x =  \pm \frac{\pi }{4} + k2\pi ,\left( {k \in Z} \right)\) .                                       D. \(x = \frac{\pi }{4} + k\frac{\pi }{2},\left( {k \in Z} \right)\).

Câu 2: Cho hai đường thẳng d1 và d2 chéo nhau. Có bao nhiêu mặt phẳng chứa dvà song song d2 với ?

A.   2                               B. 4                                 C.   3                               D. 1

Câu 3: Cho bốn điểm A, B, C, D không cùng nằm trong một mặt phẳng. Trên AB, AD lần lượt lấy các điểm M, N sao cho MN cắt BD tại I. Điểm I không thuộc mặt phẳng nào sau đây:

A. (ABD).                       B. (CMN).                       C. (BCD).                        D. (ACD).

Câu 4: Nghiệm của phương trình sau \(\sqrt 3 \sin x - \cos x = 2\) .

A.  \(x = \frac{\pi }{3} + k\pi ,\left( {k \in Z} \right).\)                                          B. \(x = \frac{{2\pi }}{3} + k2\pi ,\left( {k \in Z} \right).\)

C. \(x = \frac{\pi }{2} + k2\pi ,\left( {k \in Z} \right).\)                                         D. \(x = \frac{\pi }{3} + k2\pi ,\left( {k \in Z} \right).\)

Câu 5: Cho bốn điểm không đồng phẳng, ta có thể xác định được nhiều nhất bao nhiêu mặt phẳng phân biệt từ bốn điểm đã cho ?

A. 4                                  B. 3                                 C. 2                                 D. 6

Câu 6: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trung điểm AD và BC.Giao tuyến của hai mặt phẳng (SMN) và (SAC) là:

A. SO, O là tâm hình bình hành .              B. SD

C. SG, G là trung điểm .                                D. SF, F là trung điểm .

Câu 7: Cho dãy số (un) xác định bởi: \(\left\{ \begin{array}{l}
{u_1} = 1\\
{u_n} = 2{u_{n - 1}} + 3{\rm{  }}\forall n \ge 2
\end{array} \right.\).Viết năm số hạng đầu của dãy;

A. 1;5;17;29;61.               B. 1;5;14;29;61.               C. 1;5;13;28;61..              D. 1;5;13;29;61

Câu 8: Cho các chữ số 2, 3, 4, 5, 6, 7. Khi đó có bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số được thành lập từ các chữ số đã cho?

A. 216.                           B. 120 .                            C. 18.                              D. 720.

Câu 9: Công thức tính \(C_n^k\) là

A. \(n!\) .                              B.\(\frac{{n!}}{{(n - k)!}}\) .                     C. \(\frac{{n!}}{{k!(n - k)!}}\) .                  D. \(\frac{{n!}}{{k!}}\) .

Câu 10: Các thành phố A, B, C, D được nối với nhau bởi các con đường như hình vẽ. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ A đến D mà qua BC chỉ một lần?

                    

A. 24                              B.  9                C.   18                    D. 10

----Để xem tiếp nội dung vui lòng xem online hoặc tải về----

Trên đây là phần trích dẫn đề thi hoc kỳ 1 môn Toán lớp 11. Để xem chi tiết nội dung đề thi, quý thầy cô cùng các em học sinh có thể chọn chức năng xem trực tuyến hoặc tài về máy. Ngoài ra, quý thầy cô và các em học sinh có thể tham khảo thêm Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán 11 có đáp án chi tiết Trường THPT Đức Thọ năm học 2017 - 2018 có đáp án chi tiết  

 

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)