ON
ADMICRO

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 Trường THPT Ngô Quyền năm học 2018 - 2019 có đáp án

Tải về
VIDEO_3D

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 11 Trường THPT Ngô Quyền năm học 2018 - 2019 sau đây gồm 50 câu trắc nghiệm có đáp án sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em ôn tập chuẩn bị thật tốt cho bài thi học kì 1 môn Toán lớp 11 sắp tới.

Chúc các em học tập thật tốt!

 
 
YOMEDIA

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN

 

 

ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 - 2019

Môn: Toán lớp 11

Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)

 

 

Mã đề: 132

Câu 1: Đường thẳng \(y =  - \frac{1}{2}\) cắt đồ thị của hàm số \(y = \cos x\) tại những điểm có hoành độ nào?

A.   \(x =  \pm \frac{\pi }{6} + k2\pi ,k \in Z\)                                        B. \(x =  \pm \frac{{2\pi }}{3} + k2\pi ,k \in Z\)

C.   \(x =  \pm \frac{\pi }{3} + k2\pi ,k \in Z\)                                        D. \(x =  \pm \frac{{2\pi }}{3} + k\pi ,k \in Z\)

Câu 2: Tìm m để phương trình \(m\sin 2x + \sqrt 3 \cos 2x = m + 1\) vô nghiệm?

A.   \(m<1\)                     B.  \(m \ge 1\)                        C.    \(m \le 1\)                       D\(m>1\)

Câu 3: Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình bình hành. Khi đó giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) là:

A. Đường thẳng qua S và song song với BD.       B. Đường thẳng qua S và song song với AD.

C. Đường thẳng qua S và song song với  AC.     D. Đường thẳng qua S và song song với AB.

Câu 4: Từ tập \(A = \left\{ {0;1;2;3;4} \right\}\) lập được bao nhiêu số tự nhiên lẻ gồm bốn chữ số đôi một khác nhau?

A.   24                              B. 36                                C.     48                           D. 60

Câu 5: Qua ba điểm không thẳng hàng xác định bao nhiêu mặt phẳng?

A. 1                                 B.  2                                  C.    4                              D. 3

Câu 6: Trong các dãy số sau, dãy số nào là một cấp số nhân?

A. \( - 1,{\rm{ 10}},{\rm{  - 100}},{\rm{ 1000}}\)    B.   \(10,{\rm{ 8}},{\rm{ 6}},{\rm{ 3}}\)                C.   \(2,{\rm{ 5}},{\rm{ 8}},{\rm{ 12, 15}}\)         D. \(2,{\rm{ 6}},{\rm{ 10}},{\rm{ 14}}\)

Câu 7: Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất một lần. Xác suất để số chấm xuất hiện nhỏ hơn ba là:

A. \(\frac{1}{2}\)                                 B.  \(\frac{1}{6}\)                               C.  \(\frac{1}{3}\)                              D. \(\frac{2}{3}\)

Câu 8: Cho phép tịnh tiến theo véc tơ \(\overrightarrow v \) biến đường thẳng \(d:2019x - 2018y - 1 = 0\) thành chính nó. Tọa độ của véc tơ \(\overrightarrow v \) là

A.   \(\overrightarrow v= \left( {2019; - 2018} \right)\)                         B. \(\overrightarrow v= \left( {2019;2018} \right)\)             

C.    \(\overrightarrow v =\left( { - 2018;2019} \right)\)                        D. \(\overrightarrow v=\left( {2018;2019} \right)\)

Câu 9: Một người gọi điện thoại nhưng quên hai chữ số cuối mà chỉ nhớ hai chữ số đó phân biệt. Người đó bấm ngẫu nhiên hai số cuối. Xác suất để người đó gọi đúng số là:

A.   \(\frac{1}{{90}}\)                             B.  \(\frac{13}{{90}}\)                              C.  \(\frac{53}{{90}}\)                              D. \(\frac{83}{{90}}\) 

Câu 10: Tập nghiệm của phương trình \(C_x^2 + C_x^3 = 4x\)

A.   \(\left\{ 5 \right\}\)                            B. \(\left\{ 0 \right\}\)                             C.  \(\left\{ -5; 5 \right\}\)                      D. \(\left\{ { - 5;0;5} \right\}\)

Câu 11: Hệ số của \({x^{10}}{y^{19}}\) trong khai triển \({\left( {x - 2y} \right)^{29}}\) là

A. \( - {2^{19}}C_{29}^{10}\)                       B.  \(  {2^{19}}C_{29}^{10}\)                         C.  \( -C_{29}^{10}\)                          D. \( C_{29}^{10}\) 

Câu 12: Phép biến hình nào sau đây không phải là phép dời hình?

A. Phép chiếu vuông góc lên một đường thẳng      B. Phép tịnh tiến

C. Phép đồng nhất                                                   D. Phép quay

----Để xem tiếp nội dung vui lòng xem online hoặc tải về----

Trên đây là phần trích dẫn đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 11 Trường THPT Ngô Quyền năm học 2018 - 2019. Để xem chi tiết nội dung đề thi, quý thầy cô cùng các em học sinh có thể chọn chức năng xem trực tuyến hoặc tài về máy. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai năm học 2018 - 2019

 

 

 

 

Tài liệu liên quan

 

YOMEDIA
1=>1